1

ĐƠN HÀNG MỚI NHẤTXem tất cả

ĐƠN HÀNG HÀN LINH KIỆN MÁY MÓC

Số lượng: 5 nam
Nơi làm việc: Tỉnh Hiroshima
Lương tháng: khoảng 32 triệu vnđ chưa bao gồm tăng ca

ĐƠN HÀNG NÔNG  NGHIỆP TRỒNG NẤM 

  • Số lượng: 3 nam + 2 nữ
  • Nơi làm việc: Kumamoto
  • Lương tháng: 30 triệu vnđ chưa bao gồm làm thêm 

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG

  • Số lượng: 9 Nữ
  • Nơi làm việc: Hokkaido
  • Lương tháng: 36 triệu vnđ 

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG

  • Số lượng: 5 nam
  • Nơi làm việc: Tỉnh Aichi
  • Lương tháng: khoảng 30 triệu vnđ chưa bao gồm làm thêm 

ĐĂNG KÍ ỨNG TUYỂN