Du học Châu Âu Du học Pháp

Tư vấn du học – Mở tài khoản khi du học Pháp

tu van du hoc(Tuvanduhoc.org.vn) – Nếu bạn du học pháp dưới 2 năm, sinh viên nước ngoài có thể mở tài khoản ngân hàng dành cho người không định cư (bằng Euro hay bằng ngoại tệ).

Sinh viên du học ở pháp cũng có thể mở tài khoản dành cho người định cư (bằng Euro hay bằng ngoại tệ) nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian lưu trú.

Bạn nên liên hệ với ngân hàng của bạn xem họ có liên kết với hệ thống ngân hàng Pháp không, nếu có thì sẽ rất thuận lợi cho các thủ tục của bạn.

Du học pháp bạn nên lưu ý : ” mọi giao dịch bằng tiền mặt chỉ có thể thực hiện bằng Euros ” .

Các loại thẻ ngân hàng phổ biến (Visa và Mastercard) được chấp nhận để thanh toán trong hầu hết các cửa hàng nếu phải thanh toán từ 15 Euros trở nên. Tại các khu dân cư đều có nhiều máy rút tiền tự động.

Người Pháp dùng rất nhiều séc. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là các cửa hàng của Pháp rất ít khi nhận séc do một ngân hàng nước ngoài phát hành.

Postby: Tuvanduhoc.org.vn

Đăng bình luận