Du học Châu Âu Du học Pháp

Tư vấn du học – Đào tạo chuyên ngành (Formations spécialisées)

tu van du hoc(Tuvanduhoc.org.vn) – Đào tạo chuyên ngành được tổ chức trong các trường chuyên ngành công lập hay dân lập (écoles privées ou publiques), hoặc trực thuộc một bộ nào đó. Đào tạo chuyên ngành rất đa dạng, có các bằng rất giá trị như bằng kiến trúc sư, bằng bác sĩ, dược sĩ…, tuy nhiên có những bằng cấp chưa được hoàn toàn công nhận. Vì vậy, các bạn cần phải nắm rõ thông tin trước khi quyết định theo học tại các trường đào tạo rất chuyên sâu này. Đây cũng là loại hình đào tạo rất chuyên nghiệp và chuyên sâu cho mỗi chuyên ngành đào tạo, đòi hỏi bạn phải có sự lựa chọn nghề nghiệp thực sự yêu thích và hợp với sở trường của mình. Các ngành nghề được đào tạo trong các lĩnh vực sau : Kiến trúc, nghệ thuật, xây dựng, y, dược, luật, thương mại, môi trường, điện tử, cơ học, chăm sóc và mỹ phẩm (soins, beauté), xã hội….

Khó có thể đi vào chi tiết đào tạo từng ngành nghề cụ thể, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu hai chuyên ngành mà nhiều bạn quan tâm : Y và kiến trúc.

Ngành y

Du học Pháp, học ngành y là một trong những ngành học đại học kéo dài nhất. Quá trình học gồm 3 giai đoạn, kéo dài từ 9 năm (đa khoa) đến 11 năm (chuyên khoa) tại các trường đại học (unversités) có khoa đào tạo y hoặc có liên kết với các trung tâm đào tạo y học (Centres hospotaliers universitaires – CHU).

Giai đoạn 1 – PCEM (premier cycle des études médicales) kéo dài 2 năm, cuối năm thứ nhất PCME1, một kì thi tuyển rất gắt gao (tỷ lệ chọi có thể là 1/10) để chọn lọc các sinh viên học tiếp năm thứ 2.

Giai đoạn 2 – DCME (2è cycle des études médicales) kéo dài 4 năm, trong đó 3 năm cuối giai đoạn 2 được gọi là đào tạo bác sĩ ngoại trú (externat). Sau đó, các sinh viên phải trải qua một kì thi để vào giai đoạn 3.

Giai đoạn 3 – TCME (troisième cycle des études médicales) thường được gọi là nội trú (internat). Nội trú đa khoa (internat de médecine générale) kéo dài 3 năm, chuyên khoa (internat de spécialité) kéo dài 4 năm hoặc lâu hơn. Cuối khóa sinh viên phải bảo vệ luận án (thèse d’exercice) và được cấp bằng (Diplôme d’état de docteur en médecine). Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên http://fr.wikipedia.org.

Ngành kiến trúc

Quá trình đào tạo ngành kiến trúc được diễn ra tại các trường đại học kiến trúc (Ecoles d’architecture) dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng phụ trách kiến trúc, hoặc của các đơn vị nhà nước phụ trách về khoa học, văn hóa. Không như các ngành mỹ thuật khác (đầu vào qua lựa chọn năng khiếu), các trường đào tạo kiến trúc không nhất thiết phải thi đầu vào mà có thể xét tuyển. Thời gian đào tạo kéo dài từ 5 đến 6 năm.

Cuối năm thứ 3, bạn sẽ có Bằng kiến trúc (Diplôme d’études en architecture). Cần lưu ý rằng, bằng này, về bậc học tương đương với bằng licence (Bac+3), không phải là bằng kiến trúc sư mà chỉ chứng nhận bạn có các hiểu biết về chuyên ngành kiến trúc.

Cuối năm thứ 5, kết thúc khóa học chính thức, bạn sẽ có Bằng kiến trúc sư (Diplôme d’Etat d’architecte). Bằng này tương đương với bậc học Master (Bac+5). Tuy không hoàn toàn giống, nhưng có thể nói nó tương đương với bằng rất được quí trọng trước đây architecte DPLG (Architecte diplômé par le gouvernement-Kiến trúc sư được chính phủ cấp bằng, đã thôi được cấp từ năm 2007). Nhưng để hành nghề kiến trúc một cách toàn diện, bạn cần học thêm năm thứ 6 để có bằng Habilitation de l’Architecte Diplômé d’état à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre (có thể dịch tạm là tư cách pháp nhân để hành nghề toàn diên và làm chủ dự án). Sau khi tốt nghiệp 5 năm học (tương đương với Master), các bạn cũng có cơ hội làm luận án tiến sĩ về kiến trúc ngay tại các cơ sở đào tạo kiến trúc sư.

Một số địa chỉ hữu ích để chọn chương trình học

Việc du học pháp lựa chọn đúng đắn ngành học, cấp học và trường học là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công trên con đường học tập – nghiên cứu của bạn. Các chương trình đào tạo ở Pháp rất đa dạng và cho phép các bạn theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, từ khoa học kỹ thuật (công nghệ tin học, viễn thông, xây dựng, công nghệ sinh học, v.v) đến các lĩnh vực khoa học xã hội (luật, văn chương, nghệ thuật phim ảnh, báo chí, v.v.). Các bạn có thể tham khảo một số trang web đã tổng hợp danh sách các trường đại học và chương trình học tại Pháp :

ü Theo bằng cấp và lĩnh vực học tập, nghiên cứu

http://www.campusfrance.org/fr/fsearch/etudes03-1.htm

ü Theo vùng trên bản đồ nước Pháp:

http://www.education.gouv.fr/cid2600/liste-des-universites.html

ü Theo mã vùng: http://www.etudes-en-france.com/univ.htm

ü Theo thứ tự ABC http://dr.education.fr/Serveurs_Etab/Univ_alpha.html

Postby: Tuvanduhoc.org.vn

Đăng bình luận