Du học Mỹ

Những câu hỏi chứng minh tài chính khi phỏng vấn xin visa du học Mỹ

Tài chính là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu khi bạn quyết định đi du học. Đó cũng là một trong những khía cạnh được đặc biệt lưu ý trong buổi phỏng vấn xin visa du học. Vậy nên hãy đảm bảo mình trả lời nhuần nhuyễn những vấn đề về chứng minh tài chính dưới đây bạn nhé!

Chứng minh tài chính khi du học
Chứng minh tài chính khi du học
 1. What’s your father’s/mother’s job? (Ba mẹ bạn làm nghề gì?)
 2. How much do your parents earn a month? How much is your family monthly income? (Một tháng ba mẹ của bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Mỗi tháng gia đình bạn kiếm được bao nhiêu tiền?)
 3. Who will pay for your study in the US? (Ai sẽ trang trải chi phí du học Mỹ cho bạn?)
 4. How can your parents pay for your study? (Ba mẹ bạn chi trả chi phí cho bạn bằng cách nào?)
 5. Do your parents have a saving book/ banking account? How much? (Ba mẹ bạn có tài khoản ngân hàng hay không? Bao nhiêu?)
 6. How many houses or lands do your parents have? (Ba mẹ có bao nhiêu nhà hay đất?)
 7. Do you parents have a car? (Ba mẹ bạn có xe hơi không?)
 8. How much will your parents give you a month when you live in the US? (Cha mẹ bạn sẽ cho bạn bao nhiêu tiền khi sinh sống ở Mỹ?)

Nếu làm ba mẹ bạn đang làm việc cho một tổ chức cụ thể thì bạn cần chuẩn bị trước những câu trả lời cho một số mẫu sau:

 1. Whom does your father/mother work for? (Ba mẹ bạn làm việc cho tổ chức nào?)
 2. For how long have your parents worked for this company? (Ba mẹ của bạn làm cho công ty này bao lâu rồi?)
 3. Do you know where is your father/mother company? What’s this company address? (Bạn biết nơi ba mẹ bạn làm việc hay không? Địa chỉ nào?)
 4. What are your father/mother’s company products? (Các sản phẩm của công ty ba mẹ bạn là gì?)
 5. Do you know any of your parents colleague? Who is he/she? (Bạn có biết bất kỳ đồng nghiệp nào của ba mẹ bạn hay không? Người đó tên gì?)

Còn nếu gia đình bạn cơ sở kinh doanh riêng thì đây là những câu hỏi bạn cần lưu ý:

 1. Show me your parents’ business lisence certificate! (Hãy đưa cho tôi xem giấy đăng ký kinh doanh của ba mẹ bạn)
 2. How many employees are there in your parents’ company? (Có bao nhiêu nhân công trong cơ sở kinh doanh của ba mẹ bạn?)
 3. How much does this business earn a month? (Mỗi tháng cơ sơ kinh doanh này kiếm được bao nhiêu tiền?)
 4. How long have your parents run this business? (Ba mẹ bạn mở cơ sở kinh doanh này bao lâu rồi?)

Nếu ba mẹ bạn có thu nhập từ việc cho thuê nhà:

 1. Show me the renting contracts! (Hãy cho tôi xem các hợp đồng cho thuê nhà!)
 2. Does this house belong to your parents? (Căn nhà này là của ba mẹ bạn à?)
 3. For how long this house has been for rent? (Căn nhà này được cho thuê bao lâu rồi?)
 4. How much do your parents earn a month from the houses for rent? ( Mỗi tháng cha mẹ bạn cho thuê nhà được bao nhiêu tiền?)

Nếu ba mẹ bạn có phần hùn từ các công ty khác thì 4 câu hỏi sau là những mẫu câu bạn nên tập trước:

 1. Which company/corporation are your parents the shareholders of? (Ba mẹ bạn có phần hùn trong công ty nào?)
 2. What are the company products? (Sản phẩm của công ty này là gì?)
 3. How much money do your parent earn from this company? (Ba mẹ bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ công ty này?)
 4. Give me the business license of this company! (Hãy đưa tôi xem giấy đăng ký kinh doanh của công ty này!)

Hy vọng những chia sẻ trên đây có thể giúp các bạn tự tin hơn trong việc phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình.

Liên hệ tư vấn để có cơ hội nhận các suất học bổng du học giá trị !

Đăng ký du học