Không chỉ được biết đến với nền điện ảnh phát triển, các chương trình cơ khí, kỹ thuật hay PR bài bản,… Hàn Quốc còn được biết đến là một…