Du học Trung Quốc

Du học Đại học Thượng Hải năm 2012

Dai-hoc-Thuong-HaiĐại học Thượng Hải được thành lập vào tháng 10 năm 1922, là trường đại học tổng hợp nằm trong hệ thống xây dựng trọng điểm “ công trình 211” quốc gia của Trung Quốc. Tháng 5 năm 1994 trường đại học công nghiệp Thượng Hải ( thành lập năm 1960), đại học khoa học kỹ thuật Thượng Hải ( thành lập năm 1958), Đại học Thượng Hải cũ ( thành lập năm 1983) cùng với trường cao đẳng khoa học kỹ thuật Thượng Hải ( thành lập năm 1959 ) hợp nhất thành trường đại học Thượng Hải hiện nay.
Hiện tại trường Đại học Thượng Hải đã xây dựng 27 học viện với 71 chuyên ngành đại học chính quy. Là trường có quyền cấp bằng cho 42 chuyên ngành thạc sĩ cấp 1; 174 chuyên ngành thạc sĩ cấp 2; 13 loại học vị chuyên ngành thạc sĩ; 20 chuyên ngành tiến sĩ cấp 1; 79 chuyên ngành tiến sĩ cấp 2… Trường có tới 4 chuyên ngành trọng điểm quốc gia, 11 chuyên ngành trọng điểm của thành phố Thượng Hải. Trường đại học Thượng Hải vinh dự là nôi đào tạo nhân tài quan trọng của thành phố Thượng Hải. Năm 2010 trường được Bộ giáo dục Trung Quốc bình chọn là một trong những trường thuộc top đầu “ trường đại học điển hình về kinh nghiệm giảng dạy ”.

Dai-hoc-Thuong-Hai-ve-dem

Đại học Thượng Hải về đêm

thu-vien-truong-dai-hoc-thuong-hai

Thư viện trường Đại học Thượng Hải

Sinh viên nước ngoài có thể theo học các khóa học và chuyên ngành sau tại trường Đại học Thượng Hải:

Chuyên ngành đại học chính quy:

-) Các chuyên ngành xã hội nhân văn : Triết học; Pháp Luật ; Xã hội học ; Công tác xã hội; Văn học Hán ngữ; Hán ngữ đối ngoại; Tiếng Anh; Tiếng Nhật; Báo chí ; Báo chí và phát thanh truyền hình; Quảng cáo; Mỹ thuật ….
-) Các chuyên ngành quản lý kinh tế : Kinh tế học; Thương mại và kinh tế quốc tế; Tài chính; Khoa học quản lý; Quản lý thông tin và hệ thống thông tin; Quản lý công trình; Quản lý doanh nghiệp; Kế toán; Quản lý tài chính; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý du lịch,…
-) Các chuyên ngành khoa học tự nhiên : Toán học và toán học ứng dụng; Tin tức và khoa học tính toán; Vât lý ứng dụng; Hóa học ứng dụng; Lý thuyết và ứng dụng lực học; Khoa học kỹ thuật thông tin điện tử; Tự động hóa; Khoa học và kỹ thuật điện tử;…
-) Các chuyên ngành nghệ thuật: Hội họa; Thiết kế mỹ thuật; Kiến trúc; Mỹ thuật học;…
Phí báo danh : 500 NDT
Học phí :

Các chuyên ngành xã hội nhân văn : 21000 NDT/ năm
Các chuyên ngành khoa học tự nhiên : 24000 NDT/ năm
Các chuyên ngành quản lý kinh tế : 24000 NDT/ năm
Các chuyên ngành nghệ thuật : 32000 NDT/ năm
Yêu cầu : trên 18 tuổi, khỏe mạnh, tốt nghiệp trung học phổ thông.

Chuyên ngành thạc sĩ :

+) Các chuyên ngành xã hội nhân văn : Triết học; Pháp luật; Xã hội học; Phát thanh truyền hình; Lịch sử Trung Quốc; Ngoại ngữ;…
+) Các chuyên ngành quản lý kinh tế: Kinh tế lý luận; Kế toán; Kinh tế chính trị; Quản lý doanh nghiệp; Kinh tế ứng dụng; Quản lý du lịch; Thống kê;…
+) Các chuyên ngành khoa học tự nhiên: Toán học; Vật lý học; Hóa học; Hóa học vô cơ; Sinh vật học; Khoa học hệ thống; Sinh thái học; Thống kê học; Lực học; …
+) Các chuyên ngành nghệ thuật: Mỹ thuật học; Âm nhạc và vũ đạo; Thiết kế; …
Phí báo danh : 500 NDT
Học phí :

Các chuyên ngành xã hội nhân văn : 26000 NDT/ năm
Các chuyên ngành quản lý kinh tế : 29000 NDT/ năm
Các chuyên ngành khoa học tự nhiên : 29000 NDT/ năm
Các chuyên ngành nghệ thuật : 39000 NDT/ năm
Các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh : 36250 NDT/ năm
Yêu cầu : từ 18 tuổi trở lên, khỏe mạnh, tốt nghiệp đại học chuyên ngành đăng ký.

Khóa học dài hạn

Thời gian mở lớp :

Kỳ học mùa xuân : từ tháng 3 đến tháng 7
Kỳ học mùa thu : từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau.
Thời lượng học : Mỗi kỳ học : từ 16-18 tuần
Số lượng tiết học : mỗi tuần 20 tiết, tổng số tiết của mỗi học kỳ từ 320 – 360 tiết
Phí báo danh : 500 NDT
Học phí : 8750 NDT/ nửa năm ; 17500NDT/ năm
Yêu cầu : trên 18 tuổi, khỏe mạnh

Lớp học ngắn hạn

Thời gian mở lớp : Căn cứ vào tình hình sinh viên báo danh quyết định, trên 15 người sẽ mở lớp.
Thời lượng học : 4- 8 tuần
Số lượng tiết học : mỗi tuần từ 20-30 tiết
Học phí : 3200/4 tuần

Đăng bình luận