Du học Châu Âu Du học Hà Lan

Tư Vấn Du Học – Danh sách các trường Đại học tại Hà Lan

Có vị trí địa lý quan trọng là cửa ngõ vào Châu Âu, Hà Lan là trung tâm kinh doanh sầm uất và cũng là trung tâm chính trị quốc tế. Nơi đây đem đến cho sinh viên quốc tế một xã hội đa văn hóa thân thiện, nền giáo dục có chi phí phải chăng và rất nhiều các chương trình văn bằng học thuật bằng tiếng Anh. Hệ thống giáo dục Hà Lan chú trọng vào sự tương tác và tập trung vào làm việc nhóm. Du học Hà Lan, bạn sẽ  có cơ hội tham gia vào một môi trường giáo dục năng động và đa dạng cũng như gặp gỡ các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và từ các nền văn hóa khác nhau.

Du học Hà Lan

Hiện nay tại Hà Lan có 03 mô hình giáo dục chính ớ bậc đại học và sau đại học bao gồm:

  • Trường Đại học nghiên cứu
  • Trường Đại học khoa học ứng dụng
  • Học viện Giáo dục Quốc tế

Các trường Đại học tại Hà Lan theo hướng nghiên cứu

Name City Website Mail
Delft University of Technology Delft www.tudelft.nl info@tudelft.nl
Dutch Open University Heerlen www.ou.nl info@ou.nl
Erasmus University Rotterdam Rotterdam www.eur.nl/english international_education@eur.nl
Kampen Theological University Kampen www.thuk.nl havdpoppe@mail.thuk.nl
Leiden University Leiden www.leiden.edu study@io.leidenuniv.nl
Maastricht University Maastricht www.unimaas.nl isd@esc-ssc.unimaas.nl
Nyenrode Business University Breukelen www.nyenrode.nl info@nyenrode.nl
Radboud University Nijmegen Nijmegen www.ru.nl studentinformationdesk@dsz.ru.nl
Technische Universiteit Eindhoven Eindhoven www.tue.nl/en io@tue.nl
Theological University Apeldoorn Apeldoorn www.tua.nl secretariaat@tua.nl
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken Nederland Kampen www.tukampen.nl secretariaat@tukampen.nl
TiasNimbas Business School Tilburg www.tiasnimbas.edu information@tiasnimbas.edu
Tilburg University Tilburg www.tilburg.edu/complaint ckl@uvt.nl
Transnational University Limburg Maastricht www.tul.nl isd@esc-ssc.unimaas.nl
Universiteit van Amsterdam Amsterdam www.uva.nl info@uva.nl
University for Humanistics Utrecht www.uvh.nl info@uvh.nl
University of Groningen Groningen www.rug.nl abjz@rug.nl
University of Twente Enschede www.utwente.nl/en international@disc.utwente.nl
Utrecht University Utrecht www.uu.nl www.qdesk.uu.nl
Vrije Universiteit Amsterdam www.english.vu.nl international@dienst.vu.nl
Wageningen University and Research Centre Wageningen www.wur.nl info@wur.nl

Các trường Đại học tại Hà Lan theo hướng ứng dụng

Name City Website Mail
Amsterdam School of the Arts Amsterdam www.ahk.nl info@ahk.nl
ArtEZ Institute of the Arts Arnhem www.artez.nl a.eshuis@artez.nl
Avans Hogeschool, University of Applied Sciences Tilburg www.avans.nl afm.jungeling-dekok@avans.nl
Azusa theological Seminary Amsterdam www.azusa.nl info@azusa.nl
Business School Netherlands, University of Applied Sciences Buren www.bsn.eu scheltens@bsnnederland.nl
Business School Notenboom, University of Applied Sciences Eindhoven www.notenboom.nl info@notenboom.nl
Christian Agriculture University Dronten www.cah.nl info@cah.nl
Codarts, University of professional arts education Rotterdam www.codarts.nl codarts@codarts.nl
Design Academy Eindhoven Eindhoven www.designacademy.nl info@designacademy.nl
Driestar educatief university Gouda www.driestar-educatief.nl info@driestar-educatief.nl
Ede Christian University of Applied Sciences Ede www.che.nl jadrieenhuizen@che.nl
European University for Professional Education The Hague www.euruni-thehague.nl info@european-university.nl
EuroPort Business School Rotterdam www.epbs.nl ageeth.vandervelden@epbs.nl
Fontys University of Applied Sciences Eindhoven www.fontys.edu info@fontys.nl
Gerrit Rietveld Academie Amsterdam www.gerritrietveldacademie.nl studentoffice@grac.nl
HAN University of Applied Sciences Arnhem www.han.nl
Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Groningen www.hanze.nl
HAS Den Bosch, University of Applied Sciences Hertogenbosch www.hasdenbosch.nl gw@hasdb.nl
Hogeschool Domstad Utrecht www.domstad.nl info@domstad.nl
Hogeschool Edith Stein Hengelo www.edith.nl info@edith.nl
Hogeschool Helicon Zeist www.hhelicon.nl secretariaat@hhelicon.nl
Hogeschool Leiden, University of Applied Sciences Leiden www.hsleiden.nl infohl@hsleiden.nl
Hogeschool Utrecht Utrecht www.hu.nl io@hu.nl
Hogeschool van Amsterdam Amsterdam www.international.hva.nl l.van.der.hout@hva.nl
Hogeschool Wittenborg Deventer www.wittenborg.nl info@wittenborg.nl
Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences Vlissingen www.hz.nl nelleke.platschorre@hz.nl
Hotelschool The Hague The Hague www.hotelschool.nl dge@hdh.nl
INHOLLAND Select Studies Rotterdam www.inholland.nl SelectStudies@inholland.nl
INHOLLAND University of Applied Sciences The Hague www.inholland.com maarten.knoester@inholland.nl
Iselinge, University Institute for Teacher Education Doetinchem www.iselinge.nl info@iselinge.nl
KPZ, Roman Catholic Primary Teacher Training College Zwolle www.kpz.nl
Marnix Academie, University Institute for Teacher Education Utrecht www.hsmarnix.nl marnix.academie@hsmarnix.nl
NHL University, University of Applied Sciences Leeuwarden www.nhl.nl infocentrum@nhl.nl
NHTV Breda University of Applied Sciences Breda www.nhtv.nl international.office@nhtv.nl
Reformed University of Applied Sciences Zwolle Zwolle www.gh-gpc.nl informatie@gh-gpc.nl
Rotterdam University, University of Applied Sciences Rotterdam www.hogeschool-Rotterdam.nl H.J.M.J.Harms-Tijssen@hro.nl
Royal Academy of Fine Arts, Music and Dance The Hague The Hague www.kabk.nl post@kabk.nl
Saxion Universities of Applied Sciences Deventer Deventer www.saxion.edu secretariaat.io@saxion.nl
Saxion Universities of Applied Sciences Enschede Enschede www.saxion.edu secretariaat.io@saxion.nl
Stenden University of Applied Sciences Emmen www.hsdrenthe.nl info.int@hsdrenthe.nl
Stenden University of Applied Sciences Netherlands Leeuwarden www.chn.nl info@chn.nl
Stichting HOBI, Higher Education in Business Information Science Amsterdam www.hobi.nl hobi@xs4all.nl
Stichting Webster University, University of Applied Sciences Leiden www.webster.nl info@webster.nl
Stoas Professional University Dronten www.stoashogeschool.nl mail@stoas.nl
The Foundation STC-Group/Netherlands Maritime University Rotterdam www.stc-nmu.eu info@stc-nmu.eu
The Hague University of Applied Sciences, Haagse Hogeschool The Hague www.thehagueuniversity.nl internationaloffice@hhs.nl
TIO University of Applied Sciences Hengelo (Ov.) www.tio.nl info@tio.nl
Utrecht School of the Arts Utrecht www.hku.nl sz@central.hku.nl
Van Hall Institute Leeuwarden www.vhall.nl pr@pers.vhall.nl
Windesheim University of Applied Sciences Zwolle www.windesheim.nl he.van.dijk@windesheim.nl
Zuyd University of Applied Sciences Heerlen www.hszuyd.nl C.C.J.Mantz@hszuyd.nl

Các Học viện giáo dục quốc tế tại Hà Lan

Name City Website Mail
Institute for Housing and Urban Development Studies Rotterdam www.ihs.nl admission@ihs.nl
Institute of Social Studies The Hague www.iss.nl promotions@iss.nl
Int. Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Enschede www.itc.nl
Larenstein University of Professional Education Velp www.larenstein.nl vraagpunt@larenstein.nl
Maastricht School of Management Maastricht www.msm.nl orru@msm.nl
Royal Tropical Institute Amsterdam www.kit.nl healthtraining@kit.nl
UNESCO-IHE Institute for Water Education Delft www.unesco-ihe.org info@unesco-ihe.org

Rinh học bổng du học giá trị cùng công ty tư vấn du học New Ocean !

ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH DU HỌC – CÔNG TY NEW OCEAN

Add : Số 37 – Ngõ 121 – Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Tel : ( 04 ) 353.783.11

Email : tuvan@tandaiduong.com.vn

Mobile : 098.424.0033 – 096.456.0011 – 096.456.0044 – 096.456.0055

Đăng bình luận